بررسی عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری

بار دیگر یکی از بهترین فایل ها در مورد بررسی عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوریبرای شما نمایش داده می شود که می تواند نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
بررسی عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری

بررسی-عوامل-موثر-در-انتخاب-روشهای-حسابداری-موجودی-مواد-و-کالا-وتاثیر-آن-بر-کیفیت-سود-آوری

تحقیق حاضر با عنوان عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس   از سری تحقیق های رشته حسابداری میباشد. این تحقیق در 113 صفحه با فرمت Word (قابل ویرایش) در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق آماده چاپ و پرینت جهت استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================

تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چكيده
کار تحقیقی و پژوهشی حاضر به منظور تعیین عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.
این پایان نامه یک چارچوب برای تجزیه و تحلیل انتخاب مدیران از سیاست حسابداری موجودی کالا و تاثیری که این انتخاب ها بر کیفیت سود آوری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را می گذارد تهیه می کند وارتباط بین ویژگیهای خاص شرکت مانند اندازه ، نسبت بدهی به سرمایه ، سرمایه در گردش و نوع صنعت و سیاستهای انتخاب مدیران از حسابداری موجودی کالا و مواقعی که منجر به افزایش/کاهش کیفیت سود می شود را تشریح می کند.
نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل فرضیه ها حاکی از آن می باشد که بین انتخاب روش های حسابداری موجودی کالا و اندازه شرکت ، نسبت بدهی به سرمایه و میزان سرمایه در گردش رابطه معنی داری وجود ندارد. همچنین نتایج بیانگر وجود رابطه بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا و نوع صنعت می باشد و در نهایت بین انتخاب های حسابداری موجودی کالا(فایفو) و سودآوری  رابطه معنی داری وجود ندارد.

مقدمه
روش های حسابداری مورد استفاده در شرکتها دارای پیامدهای اقتصادی بوده و بر توزیع ثروت موثر است. در شرکتهای سهامی افراد به امید افزایش ثروتشان سرمایه گذاری می کنند. روش های حسابداری مورد استفاده بر ثروت سرمایه گذاران اثر دارد.
 انتخاب روش های حسابداری برای افزایش رفاه سهامداران و حداکثر کردن رفاه مدیریت به کار می رود.ادبیات حسابداری شامل مطالعاتی است که روابط بین متغیر های خاص شرکت و سیاست انتخاب حسابداری به وسیله مدیران را آزمایش می کند. بسیاری از این مطالعات متکی بر مطالعات مقطعی یا طرح های تجربی مقایسات زوجی است و بر ارتباط بین روش انتخاب حسابداری و ویژگیهای متنوع خاص شرکت تاکید می کنند. انتخاب از بین مفروضات متفاوت ارزشیابی موجودی کالا و تاثیری که بر کیفیت سود آوری واحد تجاری دارد یک نمونه از انتخاب های حسابداری است.

فهرست مطالب
چكيده    1
مقدمه    2
فصل اول: كليات تحقیق
1-1 مقدمه    4
2-1 تاریخچه مطالعاتی    5
3-1 بیان مسئله    6
4-1 فرضیه های تحقیق    7
5-1 ضرورت انجام تحقیق    8
6-1 اهداف تحقیق    8
7-1 حدود مطالعاتی    10
8-1 تعریف واژگان کلیدی و اصطلاحات    10
فصل دوم: مروری بر ادبيات تحقيق
1-2 مقدمه    13
2-2 روشهای حسابداری موجودی کالا    13
1-2-2 روشهای ارزشیابی موجودی مواد و کالا    14
3-2 عوامل موثر بر انتخاب روشهای حسابداری موجودی کالا    15
4-2 فاکتورهای اقتصادی مورد انتظار برای تاثیر انتخاب روش های حسابداری  موجودی کالا در ایالات متحده    17
1-4-2 محرک جریان نقدی (ذخیره مالیات)    17
2-4-2 تئوری هزینه سیاسی    17
3-4-2 اثر فرآیند سیاسی بر روی روش های حسابداری    19
1-3-4-2 اثرات بحرانهای بالقوه    19
2-3-4-2 قانون نرخ    20
3-3-4-2 مالیاتها    21
4-3-4-2 قراردادهای استقراض    22
5-3-4-2نسبت های اهرمی(حسابداری و فعالیتهای اقتصادی)    25
5-2 کیفیت سود حسابداری و موجودی کالا    27
1-5-2 مفهوم سود از دیدگاه حسابداری    27
2-5-2سودمندی ومربوط بودن سود حسابداری    27
3-5-2محدوديت هاي سود حسابداري    29
1-4-5-2مفهوم سود در گزارشگري مالي    30
2-4-5-2مفاهیم سود در سطح ساختار    32
3-4-5-2رویکرد معاملاتی در اندازه گیری سود    32
4-4-5-2رویکرد فعالیت در اندازه گیری سود    33
5-4-5-2مفاهیم سود در سطح معانی    33
6-4-5-2سود به عنوان معیار کارایی    33
7-4-5-2سود حسابداری در مقایسه با سود اقتصادی    34
8-4-5-2مفاهیم سود در سطح عمل (رفتاری)    34
9-4-5-2مفاهیم سود از دیدگاه رویکرد قراردادی    35
5-5-2 مفهوم اقتصادی سود    35
6-5-2 پیدایش نظریه کیفیت سود    36
7-5-2 مفهوم کیفیت سود     37
8-5-2 تحلیل کیفیت سود    40
9-5-2 تحلیل بنیادی کیفیت سود    41
10-5-2 واکنش سود    44
6-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران    45
7-2 تعریف بورس اوراق بهادار    48
8-2 پیشینه تحقیق    49
1-8-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    49
2-8-2 در داخل کشور:    59
9-2 خلاصه فصل دوم    59
فصل سوم: روش‌اجرای تحقیق
1-3 مقدمه    61
2-3 اهداف تحقیق    61
3-3 تهیه وتنظیم فرضیه    62
1-3-3 فرضیه اندازه    62
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: عوامل موثر در انتخاب روشهای حسابداری موجودی مواد و کالا وتاثیر آن بر کیفیت سود آوری محرک جریان نقدی کیفیت سود حسابداری و موجودی کالا مفهوم سود از دیدگاه حسابداری مفهوم سود در گزارشگري مالي مفاهیم سود در سطح ساختار مفاهیم سود در سطح معانی