تحقیق بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان

بار دیگر یکی از بهترین فایل ها در مورد تحقیق بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستانبرای شما نمایش داده می شود که می تواند نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
تحقیق بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان

تحقیق-بررسی-رابطه-بین-هوش-اجتماعی-با-کیفیت-خدمات-در-بیمارستان

دانلود پایان نامه با موضوع بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان ،
در قالب Word و 91 صفحه و قابل ویرایش.

========================================================
تمامی فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com                       info@neginfile.ir
========================================================

تمامی فایلهای موجود در سایت صرفا برای راهنمایی و کمک به دانشجویان و محققین عزیز می باشد و هدف ما در سايت نگين فايل کمک به دانشجويان و دانش پژوهان عزيز براي بالا بردن سطح بار علمي آنها مي باشد.


قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده
به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، هوش اجتماعی از اهمیت زیادی در کشور برخوردار شده است. در سال های اخیر تحقیقاتی چند در این رابطه صورت گرفته است که خود نشان از تمایل سازمان ها به این موضوع می باشد. کیفیت خدمات نیز یکی از مباحث کلاسیک مدیریت به توصیف ابعاد خدمات می پردازد. کیفیت خدمات از مباحث پر اهمیت مدیریت بوده که سال ها محققان در رابطه با آن به تحقیقات و روش های جدید در ارائه خدمات می پردازند. در این پژوهش تحت عنوان 'بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان های شهرستان بندعباس'، جامعه آماری 1798 نفر و نمونه ای به تعداد 317 نفر از پرسنل بیمارستان ها و مراجعین در شهرستان بندرعباس انتخاب و اطلاعات مورد نیاز از طریق دو پرسشنامه جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط نرم افزار spss و همچنین با استفاده از آزمون اسپیرمن صورت پذیرفته که در نتیجه مشخص گردید: بین هوش اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه وجود دارد؛ بین پردازش اطلاعات اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه وجود دارد؛ بین آگاهی اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه وجود دارد؛ بین مهارت اجتماعی و کیفیت خدمات رابطه وجود دارد.


فهرست مطالب تحقیق بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان  شامل موارد زیر میباشد:
چکیده    1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه    3
1-2- عنوان تحقیق    3
1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق    6
1-5- اهداف تحقیق    8
1-5-1 اهداف اصلی تحقیق    8
1-5-2 اهداف فرعی تحقیق    8
1-6- قلمرو تحقیق    8
1-6-1 قلمرو مکانی تحقیق    8
1-6-2 قلمرو زمانی تحقیق    8
1-6-3 قلمرو موضوعی تحقیق    8
1-7- تعاریف واژه ها    9
1-7-1 تعاریف نظری واژه ها    9
1-7-2 تعارف عملیاتی واژه ها    10
1-8- نوع متغیرها    10
1-9- خلاصه    11
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه    13
2-2- هوش    14
2-2-1 نظریه هوش چندگانه گاردنر    14
2-2-2 هوش تصویری – فضایی    14
2-2-3 هوش کلامی – زبانی    14
2-2-4 هوش منطقی- ریاضی    15
2-2-5 هوش اندامی - جنبشی    15
2-2-6 هوش موسيقيایی    15
2-2-7 هوش ميان فردی    15
2-2-8 هوش درون فردی    15
2-2-9 هوش طبيعت گرا    15
2-3- انواع هوش از دیدگاه مدیریت    16
2-3-1 هوش فرهنگي    16
2-3-2 هوش سازمانی    17
2-3-3 هوش معنوی    18
2-4- کاربرد هوش معنوی در محیط کار    19
2-5- هوش هیجانی    20
2-5-1 دو بعد اصلی هوش هیجانی    20
2-5-2 هوش هيجاني و مديريت بازار    21
2-6- هوش بين فردي و اميد و خوش بيني در خدمت بازار    23
2-7- هوش اجتماعی    24
2-7-1 مدل های هوش اجتماعی    26
2-7-1-1 مدل مارلو و پرتی    26
2-7-1-2 مدل راه حل های واقع گرایانه    26
2-7-1-3 مدل رحیم    27
2-7-1-4 مدل هوش اجتماعی تحقیق حاضر    27
2-8- کیفیت و خدمات    28
2-8-1 مفهوم کیفیت    28
2-8-2 مفهوم خدمات    28
2-8-3 مفهوم کیفیت خدمات    28
2-8-4 ابعاد رضایت مشتریان از کیفیت خدمات    29
2-8-5 الگوی مدیریت تکاملی کیفیت خدمات    29
2-8-6 برخی از مدل های کیفیت خدمات    30
2-8-6-1 مدل سروکوال    30
2-8-6-2 مدل بازنگری شده سروکوال    31
2-8-6-3 مدل آلدلیگان و باتل    31
2-9- پیشینه تحقیقات انجام شده    31
2-9-1 تحقیقات در مورد هوش اجتماعی در ایران    31
2-9-2 تحقیقات در مورد هوش اجتماعی در خارج از ایران    32
2-9-3 تحقیقات در مورد کیفیت خدمات در ایران    32
2-9-4 تحقیقات در مورد کیفیت خدمات در خارج از ایران    33
2-10- چهارچوب نظری تحقیق    33
2-11- مدل مفهومی تحقیق    34
2-12- مدل تحلیلی تحقیق    35
2-13- خلاصه    36
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه    38
3-2- فرایند تحقیق    39
3-3- روش تحقیق    39
3-4- جامعه آماری    40
3-5- حجم نمونه و روش نمونه گیری    40
3-6- ابزار جمع آوری داده ها    41
3-7- نحوه نمره گذاری سوالات    42
3-8- روش جمع آوری داده ها    42
3-9- روش تجزیه و تحلیل داده ها    43
3-10- خلاصه    43
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق
4-1- مقدمه    45
4-2 توصیف متغیرها    46
4-2-1 توصیف متغیر هوش اجتماعی    46
4-2-2 توصیف متغیر پردازش اطلاعات اجتماعی    47
4-2-3 توصیف متغیر آگاهی اجتماعی    48
4-2-4 توصیف متغیر مهارت اجتماعی    49
4-2-5 توصیف متغیر کیفیت خدمات    50
4-2-6 توصیف متغیر پاسخگویی    51
4-2-7 توصیف متغیر همدلی    52
4-2-8 توصیف متغیر اطمینان داشتن    53
4-2-9 توصیف متغیر قابلیت اعتماد    54
4-2-10 توصیف متغیر ملموس بودن    55
4-3-1 بررسی رابطه بین هوش اجتماعی و کیفیت خدمات    56
4-3-2 بررسی رابطه بین پردازش اطلاعات اجتماعی و کیفیت خدمات    57
4-3-3 بررسی رابطه بین آگاهی اجتماعی و کیفیت خدمات    58
4-3-4 بررسی رابطه بین مهارت اجتماعی و کیفیت خدمات    59
4-4- خلاصه    60
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه    62
5-2- یافته های تحقیق    63
5-3- فرضیات تحقیق    64
5-4- بحث و بررسی    65
5-5- پیشنهادات    66
5-5-1 پیشنهادات برای آیندگان    66
5-6- محدودیت های تحقیق    67
5-7- خلاصه    67
منابع و مآخذ    68
فهرست منابع فارسی    68
فهرست منابع انگلیسی    70
پیوست    71
پیوست الف) پرسشنامه هوش اجتماعی    71
پیوست ب) پرسشنامه کیفیت خدمات    72
پیوست ج) پرسشنامه کیفیت خدمات    73
پیوست د) پرسشنامه هوش اجتماعی    74
پیوست هـ ) پرسشنامه کیفیت خدمات    76
پیوست و) روایی و پایایی پرسشنامه ها    78
چکیده انگلیسی    80پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک و یا در تلگرام عنوان بفرمایید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.

دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: تحقیق بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان پروژه بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات مبانی نظری مفاهیم هوش اجتماعی پایان نامه بررسی کیفیت خدمات مقاله هوش اجتماعی و کیفیت خدمات تحقیق هوش اجتماعی تحقیق کیفیت خدمات در بیم

مطالب مرتبط

تحقیق بررسی رابطه بین هوش اجتماعی با کیفیت خدمات در بیمارستان


ادبیات نظری و سوابق تحقیق صنعت بيمه و انواع آن (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تاثیر رنگ و نور بر کودکان (فصل 2)

دانلود مطالعات و رساله معماری طراحی خانه معمار

دانلود طرح توجیهی پرورش و نگهداری زنبور عسل

مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های انگیزش (فصل دوم)

مبانی نظری و پیشینه تحقیق رضایت مشتری در بانکداری الکترونیک(فصل دوم)

ادبیات نظری و سوابق تحقیق بی‌ثباتی ازدواج (فصل دوم)

دانلود مبانی نظری و پیشینه نظری مفاهیم سبک های حل مسئله (فصل دوم پایان نامه)

دانلود چارچوب نظری و سوابق پژوهشی نظریه ها و الگوهای فرهنگ سازمانی (فصل2)

پیش‌بینی راندمان شغلی بر اساس مهارتهای بالینی عمومی و بهزیستی روانشناختی در کارکنان بانک‌های شهرستان